ทัวร์ทิเบต ลาซา พระราชวังโปตาลา เฉินตู

ทริปในฝันของมวลมนุษยชาติ ตะลุยหลังคาโลก สัมผัสชีวิตสุดสโลว์ ในดินแดนแห่งอารยธรรม ✨
.
🇨🇳 ทิเบต ลาซา พระราชวังโปตาลา เฉินตู
✈ 6 วัน 5 คืน บิน Sichuan Airlines
🛒 ราคาเริ่มต้น เพียง 36,999 ฿
⭐ พักโรงแรมเทียบเท่า 3-5 ดาว

✅ สัมผัสวิถีชีวิตสุดสโลว์ที่ลาซา ทิเบต
✅ ตำหนักอันสวยงามและโดดเด่น นอร์บุหลิงฆา
✅ ชมพระราชวังบนขุนเขา โปตาลา
✅ วัดโจคัง วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในทิเบต
✅ ตลาดแปดเหลี่ยม จุดเศรษฐกิจแห่งหลังคาโลก
✅ ชมความสวยงามระหว่างเดินทางรถไฟ ไปดัมซุง
✅ ทะเลสาบแห่งสวรรค์ น่ามู่ชั่ว
✅ สัมผัสวิถีชีวิตอย่างใกล้ชิดที่ถนนคนเดินชุนซีลู่
✅ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก สุดเลื่องชื่อ
✅ ช้อปปิ้งของฝากที่ถนนโบราณจินหลี่