COSTA FORTUNA ล่องเรือสำราญ THAI & CAMBODIA & VIETNAM

COSTA FORTUNA
พร้อมสนุกสุดมันส์กับปาร์ตี้ฮาโลวีนบนเรือ
THAI & CAMBODIA & VIETNAM
แหลมฉบัง –สีหนุวิลล์ เกาะฟูก๊วก เกาะสมุย – แหลมฉบัง
จองก่อน 800 ท่านแรก ได้เข้าฟังเรื่องฮวงจุ้ย+เรื่องลายเซ็น
กับ อ.เป็นหนึ่ง
และสุดพิเศษมีไหว้ขอพรพระแม่คงคา กับ อ.เป็นหนึ่ง

เดินทาง : 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 61
อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ
– ผู้ใหญ่ ท่านละ 58 USD
– เด็ก ( อายุระหว่าง 2-13ปี) ท่านละ 29 USD
ตลอดการเดินทาง 5 วัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมสำหรับการล่องเรือสำราญ ในส่วนนี้ลูกค้าต้องไปชำระเองบนเรือและจะถูกชาร์ตเข้าไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ

***** หมายเหตุ สำหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสามารถซื้อเพิ่มเติมบนเรือได้เลยครับ *****